ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. The thin red line between the immune system and cancer evolution. BAXEVANIS C.N., GOULIELMAKI M., ADAMAKI M., FORTIS S.P. Translational Oncology, 2022 . DOI: 10.1016/j.tranon.2022.101555
  2. T-cell repertoire in tumor radiation: the emerging frontier as a radiotherapy biomarker.  BAXEVANIS C.N., GRITZAPIS A.D, VOUTSAS I.F, BATSAKI P., GOULIELMAKI M., ADAMAKI M., ZOUMPOURLIS V., FORTIS S.P. Cancers, 2022 . DOI: 10.3390/cancers14112674
Banner του προγραμματος ΕΣΠΑ