ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 1. 1st International Meeting on Lung Cancer, October 23-24, 2020, Athens, Greece. B-PREIMMUNE (Blood derived preimmune platform) project, Xagara A. ,kosmatopoulos K., Baxevanis C., Makrithanasis, Vetsika EK., Markou A., Papadopoulos V., Georgoulias V., Kotsakis A.
 2. 4o Πανελλήνιο Συμεωνίδειο Συνέδριο Έρευνας του Καρκίνου, 25 Νοεμβρίου -Νοεμβρίου ,2021 , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Ανοσολογικοί και Μοριακοί βιοδείκτες στο περιφερικό αίμα για την επιλογή ασθενών με καρκίνο για ανοσοθεραπεία (B-PREIMMUN project), Ξαγαρά Α. και Κωτσάκης Α.
 3. 1ο Συνέδριο Καρκίνου Πνεύμονα, Από την ΕΡΕΥΝΑ στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, Βουλιαγμένη, 16-18 Ιουνίου 2022, Ανοσολογικοί και Μοριακοί βιοδείκτες στο περιφερικό αίμα για την επιλογή ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα για ανοσοθεραπεία (B PREIMMUN project), Ξαγαρά Αναστασία
 4. Masterclass on Immuno-oncology, Athens, Greece, 30 June-2 July , Cellular antitumor pre-existing immunity as prognostic and predictive biomarker for immunotherapy, Xagara Anastasia
 5. 1o Ιπποκράτειο Ιατρικό συνέδριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 2-4 Σεπτεμβρίου 2022, Προϋπάρχουσα Ανοσία ως προβλεπτικός βιοδείκτης για την επιλογή ασθενών με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα για ανοσοθεραπεία, Ξαγαρά Αναστασία , Γουλεϊλμάκη Μαρία , Φόρτης Σωτήριος , Γεωργούλιας Βασίλειος , Μπαξεβάνης Κωνσταντίνος , Κωτσάκης Αθανάσιος
 6. 3rd International Meeting on Lung Cancer, October 21-22, 2022, Athens, Greece. Combinatorial molecular and immunological biomarkers for immunotherapy response in NSCLC patients, Xagara Anastasia
 7. 8th Symposium on Advances in Cancer Immunology and Immunotherapy, 1-3 December, Athens, Greece. Selected short talk : Pre-existing cancer-antigen specific CD8+ T-cells as a biomarker for immunotherapy in NSCLC patients. Xagara A., Fortis S., Goulielmaki M., Koinis F., Chantzara E., Samaras G., Papadopoulos V., Georgoulias V.,Baxevanis C.N., Kotsakis A.
 8. 5TH Symeonidio congress on Cancer Reaserch, 1-3 December, Thessaloniki, Greece. Selected short talk : Immunological and Molecular blood derived biomarkers for Immunotherapy in NSCLC (B-PREIMMUN project). Xagara A., Fortis S., Goulielmaki M., Koinis F., Chantzara E., Samaras G., Papadopoulos V., Georgoulias V.,Baxevanis C.N., Kotsakis A.
 9. ESMO Immuno-Oncology 2022 meeting, 6-9 December, Geneva, Switzerland. Best Poster Award. Poster presentation: Peripheral pre-existing T-cell immunity as predictive biomarker in cancer immunotherapy for NSCLC patients. Xagara A., Fortis S., Goulielmaki M., Koinis F., Chantzara E.,Samaras G., Papadopoulos V., Georgoulias V.,Baxevanis C.N., Kotsakis A.
 10. 29th HeSMO, 5-9 April, Athens, Greece. Poster presentation: Pre-existing immunity as a predictive biomarker for immunotherapy response in patients with Non-small cell lung cancer (NSCLC). Xagara A., Goulielmaki M., Fortis S., Koinis F., Chantzara E., Kokkalis A., Christodoulopoulos G., Samaras G., Papadopoulos V., Georgoulias V.,Baxevanis C.N., Kotsakis A.

Από το ΚΑΑΚ

 

 1. CIMT Summer School, Verona-Illasi, Italy, 5-8 September 2022. Dynamics of TCR repertoire and immune-related genes in cancer. Goulielmaki M., Panagiota Batsaki P., Zoumpourlis V., Adamaki M., Baxevanis CN., Fortis SP.
 2. 21st International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer (PIVAC-22), Torino, Italy, 26–28 September 2022. Immunotherapy-induced alterations in the TCR Vβ repertoire of non-small cell lung cancer patients. Goulielmaki M., Batsaki P., Gritzapis AD., Xagara A., Kotsakis A., Baxevanis CN., Fortis SP.
 3. 21st International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer (PIVAC-22), Torino, Italy, 26–28 September 2022. Lecture title: Dynamics of TCR repertoire and immune-related genes in cancer. Dr. Sotirios P. Fortis
 4. Masterclass on Immuno-oncology, Athens, Greece, 30 June-2 July . Lecture title: T cells for adaptive antitumor responses. Dr. Maria Goulielmaki
 5. 7th Symposium on Advances in Cancer Immunology and Immunotherapy, Athens, Greece, 2-4, December 2021. Keynote lecture: Abscopal effect and TCR diversity in cancer inhibitors . Dr. Sotirios P. Fortis
 6. 5ο Ιατρικό συνέδριο ψυχοσωματικής Ιατρικής, Ναύπλιο, 21-23 Οκτωβρίου. Τίτλος ομιλίας: Βιοδείκτες απόκρισης στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο πνεύμονα και ψυχονευρολογικές προεκτάσεις. Δρ. Μαρία Γουλιελμάκη
 7. 1ο Συνέδριο Καρκίνου Πνεύμονα. Από την ΕΡΕΥΝΑ στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Βουλιαγμένη, 16-18 Ιουνίου 2022. Τίτλος ομιλίας: Μεταβολές ΤCR ρεπερτορίου μετά από θεραπεία στον καρκίνο πνεύμονα. Δρ. Μαρία Γουλιελμάκη
Banner του προγραμματος ΕΣΠΑ