Η μελέτη B-PREIMMUN πραγματοποιείται από 4 φορείς

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορείς που Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική και Εργαστήριο Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΓΝΛ λογότυπο
λογότυπο πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αντιπροσωπεύεται από την Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική (ΠOK) του ΠΓΝΛ, η οποία αποτελείται από το Τμήμα των Εσωτερικών Ασθενών (δυναμικότητας 26 κλινών), τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (50- 55 κλινών) και από τη Μονάδα των Εξωτερικών Ιατρείων παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό ένα ολοκληρωμένο φάσμα διαχείρισης του ογκολογικού ασθενούς από τη διάγνωση και θεραπεία μέχρι την υποστήριξη του ασθενούς τελικού σταδίου. Η ΠΟΚ υποδέχεται 1500 περίπου νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με όλους τους τύπους καρκίνου σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η ΠΟΚ έχει αναπτύξει μία Μονάδα Κλινικών Δοκιμών με ξεχωριστό ιατρικό, νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό από αυτό της υπόλοιπης κλινικής και το οποίο υποστηρίζει διεθνείς πολυκεντρικές και εθνικές μελέτες.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογίας στην Σχολή Επιστημών Υγείας, τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι πλήρως εξοπλισμένο για την υποστήριξη έρευνας εστιασμένης στην ανοσολογία (κυτταροκαλλιέργειες, μικροσκόπια, κυτταρομετρία ροής, σύστημα ELISA και ELISpot). Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη:

1) μελέτη της μικρομεταστατικής νόσου και, ιδιαίτερα, με την ανίχνευση και χαρακτηρισμό των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο αίμα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές,

2) μοριακή ογκολογία και, ιδιαίτερα, στο προσδιορισμό του κυκλοφορούντος ctDNA, στην ανίχνευση οδηγών μεταλλάξεων και στην έκφραση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανταπόκριση σε αντικαρκινικές θεραπείες και στην διερεύνηση/ανάπτυξη προβλεπτικών/προγνωστικών βιοδεικτών,

3) ανοσολογία του καρκίνου με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς ανοσοεπιτήρησης και ανοσοκαταστολής, στην ανάπτυξη προβλεπτικών βιοδεικτών για την ανοσοθεραπεία με immune checkpoint inhibitors, τον ρόλο των εξωσωμάτων στη ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης και σε αντικαρκινικά εμβόλια και τέλος

4) αποθετήριο βιολογικών δειγμάτων (ιστοί και πλάσμα) από ασθενείς με επιλεγμένους τύπους καρκίνου, τα οποία λαμβάνονται μετά από συγκατάθεση των ασθενών σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας, για ερευνητικούς σκοπούς σε συνεργασία με το Παθολογο-Ανατομικό Εργαστήριο.

SafeBlood BioAnalytica
Εμπορική Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών- Ερευνητική Α.Ε.

λογότυπο sbbioanalytica

Η SafeBlood-BioAnalytica ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. (SBbio) δημιουργήθηκε το 2011 από τη συγχώνευση και την εξέλιξη των εταιρειών SafeBlood Biotechnology Suppliers A.E και BioAnalytica A.E.. Τόσο η SafeBlood, όσο και ακόμη περισσότερο η BioAnalytica υπήρξαν πρωτοπόρες εταιρείες στην προώθηση προϊόντων και εφαρμογών στον τομέα της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας, γεγονός που συνεχίζει να συμβαίνει και να ενισχύεται.

H εταιρεία διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 13245:2003 και βεβαίωση ΔΥ8/1348/04, ενώ πέρα από τα πολυάριθμα και επιτυχημένα προγράμματα έρευνας που συμμετείχε και συμμετέχει σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς και Επιστήμονες, η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο και ενεργό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Μέσα από τις πολυάριθμες εφαρμογές νέων τεχνολογιών που έχουν δοκιμαστεί από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της SBbio ξεχωρίζουν οι πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα της γενωμικής ανάλυσης κληρονομούμενων νοσημάτων (Clinical Exome και Whole Exome), καθώς και στην διάγνωση συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών (Solid Tumor Solution και Myeloid Solution) σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Εργαστήριο GENOTYPOS SCIENCE LABS και την επικυρωμένη πλατφόρμα βιοπληροφορικής ανάλυσης Sophia DDM® Analytics της SOPHIA GENETICS S.A..

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό γενετικής αλληλούχισης, όπως αναλυτές NGS Illumina MiSeq® και NextSeq®, σύστημα αυτόματης απομόνωσης γενετικού υλικού πολλαπλών δειγμάτων (QIASYMPHONY-SP®), ρομποτικό σύστημα αυτόματης δημιουργίας βιβλιοθηκών NGS (HAMILTON-STAR®), ειδικό αναλυτή διαχωρισμού μοριακών μεγεθών QIAxcel Advanced System®, ειδική φυγόκεντρο κενού, κατάλληλους θερμικούς κυκλοποιητές, κ.α., ενώ οι καινοτόμες τεχνολογίες που έχει δοκιμάσει έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη παρόχων υπηρεσιών υγείας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α

λογότυπο ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004. Η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το ΙΙΒΕΑΑ είναι ο συνδυασμός της βασικής έρευνας με την κλινική έρευνα, ο οποίος προσφέρει την ιδεώδη βάση για την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής βιολογικής έρευνας σε ιατρικές εφαρμογές, δηλαδή για την ανάπτυξη της λεγομένης «μεταφραστικής έρευνας» (translationalresearch).

Το ΙΙΒΕΑΑ είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από πρώτα Ευρωπαϊκά κέντρα Μεταφραστικής Έρευνας. Ο κύριος στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι η επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές επιστήμες μέσω της απασχόλησης και συνεργασίας ερευνητών οι οποιοι διεξάγουν προηγμένη βασική και μεταφραστική έρευνα, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στους οποίους προσφέρονται όλες οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό περιβάλλον.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΙΒΕΑΑ υποστηρίζονται από σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστηριακές υποδομές. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για προηγμένη βιοϊατρική έρευνα είναι διαθέσιμος συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων μικροσυστοιχιών DNA, αναλυτών Κυτταρομετρίας Ροής, μικροτόμων laser, φαρμακοτεχνολογίαw, μονάδας βιολογικής απεικόνισης (bioimaging), μονάδα διαγονιδιακών πειραματοζώων, μονάδες ιστολογίας και βιοπληροφορικής.

Το ΙΙΒΕΑΑ είναι επίσης εξοπλισμένο με την πλέον σύγχρονη μονάδα πρωτεομικής και γονιδιωματικής ανάλυσης. Το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής (δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Ευγενίας Θεοχάρη) είναι μοναδικό στον Ελληνικό χώρο και είναι εξοπλισμένο με αλληλουχητές DNA νέας γενιάς και με υπερσύγχρονο σύστημα υπερ-υπολογιστών για την αποθήκευση και ανάλυση του γονιδιώματος ασθενών πασχόντων από καρκίνο, καρδιαγγειακές νόσους, μεταβολικές νόσους νευροεκφυλιστικές νόσους κλπ και την μοντελλοποίηση φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών διεργασιών.

Το Ιδρυμα διαθέτει μια εξαιρετικά οργανωμένη μονάδα πειραματοζώων που στεγάζει 25.000 ποντίκια σε χωριστά αεριζομένα κλουβιά καθώς επίσης και άλλα ζωικά πρότυπα. Η μονάδα πειραματικής χειρουργικής είναι μια πρότυπη μονάδα που υποστηρίζει οποιοδήποτε τύπο χειρουργικής επέμβασης και είναι επίσης εξοπλισμένη με ειδική σύγχρονη μονάδα ποζιτρονιακής τομογραφίας μικρών ζώων για την εξυπηρέτηση των ερευνητών του ΙΙΒΕΑΑ και ολόκληρης της Ελλάδας. Παρέχεται επίσης κτηνιατρική επίβλεψη σε καθημερινή βάση, και έχει ήδη ληφθεί διαπίστευση από τις υπεύθυνες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Επιτροπές και φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008.

Στο ΙΙΒΕΑΑ λειτουργεί ημερήσια κλινική 6 κρεβατιών εξειδικευμένη σε καρδιαγγειακές, μεταβολικές, αιματολογικές και καρκινικές παθήσεις και υποστηρίζεται από τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης κλινικής μονάδας ποζιτρονικής τομογραφίας (PET-CT), μονάδας ηχοκαρδιογραφίας, μονάδας καρδιοαναπνευστικής και άσκησης στρες κλπ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ποικιλία των μονάδων υποστήριξης της έρευνας έχει πρόσφατα ενισχυθεί από την ανάπτυξη των ακόλουθων υποδομών:

α) Ελληνική Εθνική Βιοτράπεζα για τη συλλογή και την αποθήκευση ιστών, υγρών και χειρουργικών δειγμάτων. Η υποδομή αυτή έχει ενταχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ερευνητικών Υποδομών Βιοτραπεζών BBMRI ως πλήρες μέλος «BBMRI-GR».

β) Η Υποδομή Ελληνικής Μεταφραστικής Ιατρικής (EATRIS-GR), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της σε συνεργασία με το γειτονικό νοσοκομείο «Σωτηρία» αναπτύσσοντας κλινική μονάδα 36-κλινών για κλινικές δοκιμές Φάσης Ι και για φαρμακευτικές μελέτες βιοϊσοδυναμίας (π.χ. αξιολόγηση των γενόσημων φαρμάκων).

Τμήμα Ανοσολογίας / Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου
ΓΕΝΙΚΟ ΟΛΚΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

λογότυπο Άγιος Σάββας

Το ΚΑΑΚ Τμήμα Ανοσολογίας (μαζί με άλλα τμήματα από τον εργαστηριακό και κλινικό Τομέα του Νοσοκομείου “Ο Άγιος Σάββας”) στελεχώνουν το Ερευνητικό Κέντρο «Γ. Παπανικολάου» με σκοπό την παντός είδους επιστημονική έρευνα πάνω στον καρκίνο (βασική, εφαρμοσμένη η άλλη) και των σχετικών βιολογικών, ιατρικών, και λοιπών προβλημάτων (ΦΕΚ 875/ 11-4-2013, Υ4α/278).

Banner του προγραμματος ΕΣΠΑ